to se podrazumijeva

to se podrazumijeva
• it goes without saying

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • stánje — stánj|e sr 1. {{001f}}opće prilike u kojima se tko ili što nalazi [izvanredno ∼e; opsadno ∼e izuzetne zakonske mjere za ugušivanje ili sprečavanje nereda, pobune; ratno ∼e rat, ratni uvjeti] 2. {{001f}}a. {{001f}}oblik u kojem se što nalazi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • tkȍ — (kȍ razg. knjiš.) zam. 〈G i A kòga, D kòmu, L kòme/kôm, I kîm/kíme〉 1. {{001f}}(upitna) a. {{001f}}izravni upit [∼ je to?; ∼ ti je to rekao?] b. {{001f}}neizravni upit nakon izravnih glagola [reci mi ∼ je bio] 2. {{001f}}(odnosna) u korelaciji s …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • stanje — stánje sr DEFINICIJA 1. opće prilike u kojima se tko ili što nalazi [izvanredno stanje; opsadno stanje izuzetne zakonske mjere za ugušivanje ili sprečavanje nereda, pobune; ratno stanje rat, ratni uvjeti] 2. oblik u kojem se što nalazi [agregatno …   Hrvatski jezični portal

 • tko — tkȍ (kȍ razg. knjiš.) zam. <G i A kòga, D kòmu, L kòme/kȏm, I kȋm/kíme> DEFINICIJA 1. (upitna) a. izravni upit [tko je to?; tko ti je to rekao?] b. neizravni upit nakon izravnih glagola [reci mi tko je bio] 2. (odnosna) u korelaciji s taj,… …   Hrvatski jezični portal

 • BIVŠE- — {{upper}}BIVŠE {{/upper}} kao prvi dio riječi znači da što pripada onome što znači drugi dio kad je postojao, a u momentu govora naziva se ili se podrazumijeva da je bivši [bivšeaustrijski; bivšejugoslavenski] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • deskrìpcija — ž 1. {{001f}}čin, proces ili tehnika opisivanja (koje ob. ne podrazumijeva objašnjavanje, promišljanje ili problematiziranje); opis 2. {{001f}}jez. knjiž. izjava ili pripovjedni tekst u kojem se što opisuje ⃞ {{001f}}gola ∼ pejor. opis i ništa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • drȅka — ž 〈D L drȅci, G mn drêkā〉 pejor. 1. {{001f}}vika, galama, {{c=1}}usp. {{ref}}deračina (3){{/ref}} 2. {{001f}}verbalno negodovanje, protestiranje, izražavanje protivnosti (intenzitet podrazumijeva više jačinu sadržaja nego glasnoću) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • drúštvo — drúštv|o sr 〈G mn drȗštāvā〉 1. {{001f}}ukupnost odnosa ljudi u organiziranoj zajednici (s javnom i državnom vlašću, proizvodnjom, kulturom i civilizacijom) 2. {{001f}}ideol. fil. pov. tip organizacije ljudske zajednice [feudalno ∼o; građansko ∼o] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • elukubrácija — ž 1. {{001f}}mukotrpan rad, veliki napor koji podrazumijeva danonoćni trud 2. {{001f}}rezultat takvoga rada ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • hȁrdverskī — hȁrdversk|ī prid. koji se odnosi na hardver ∆ {{001f}}∼a kompatibilnost podrazumijeva uređaje koji se mogu uzajamno priključivati bez preinaka za prilagođavanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • hvála — hvál|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}izrečeno lijepo mišljenje o kome, isticanje dobrih osobina; hvaljenje [obasuti ∼om] b. {{001f}}hvaljenje samoga sebe, {{c=1}}usp. {{ref}}hvastati se{{/ref}} c. {{001f}}zahvalnost, priznanje, satisfakcija [∼a dobrim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”